Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Lê Văn Tám

Xã Trà Giang - Bắc Trà My - Quảng Nam
01653441128
thuylvt@gmail.com