Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Lê Văn Tám

Xã Trà Giang - Bắc Trà My - Quảng Nam
0973620234
thanhsontragiap@gmail.com