Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 58
Năm 2022 : 2.128
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUY CHẾ

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2021- 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số …  /QĐ-LVT, ngày …/10/2021

của trường tiểu học Lê Văn Tám)

 

Chương I

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

 

          Điều 1. Mục đích Thi đua – Khen thưởng

          Nhà trường tổ chức phong trào thi đua nhằm động viên khuyến khích các tập thể, cá nhân đem hết tài năng, năng lực của mình để cống hiến, xây dựng trường ngày càng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt.

          Khen thưởng là sự ghi nhận công lao, thành quả của cá nhân, tập thể đã đạt được. Qua đó tạo động lực mới trong phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục phát triển theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia.

          Điều 2. Đối tượng áp dụng

          Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và HS trong nhà trường.

Điều 3. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng

1. Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời.

2. Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được.

3. Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng.

4. Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

5. Thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn được khen thưởng mức cao hơn. Chú trọng khen thưởng cá nhân là người trực tiếp giảng dạy, công tác và cá nhân có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, công tác.

6. Khi xét khen thưởng người đứng đầu đơn vị, tổ chức, tổ, bộ phận phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo.

7. Tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng phải có tác dụng noi gương, thành tích khen thưởng lần sau phải cao hơn thành tích đã được khen thưởng lần trước.

8. Chỉ đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có đăng kí thi đua đầu năm học, có sáng kiến kinh nghiệm, có giải pháp tích cực để đem lại hiệu quả, năng suất cao. Có đủ các loại hồ sơ khen thưởng theo quy định, nộp đúng thời gian.

Chương II

TIÊU CHUẨN VÀ CÁC DANH HIỆU KHEN THƯỞNG

Điều 4. Tiêu chuẩn chung

Tập thể và cá nhân được khen thưởng phải đạt các tiêu chuẩn chung sau đây:

1. Phải hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao. Đủ ngày, giờ công lao động, tham gia đầy đủ, tích cực trong công việc cũng như các hoạt động.

2. Có sáng kiến, cải tiến trong công tác, trong nghiệp vụ chuyên môn.

3. Chất lượng và hiệu quả lao động kì sau phải cao hơn kì trước.

4. Thực hiện đúng nội quy, quy chế của đơn vị, ngành và chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

5. Cá nhân được khen thưởng phải là nhân tố tích cực, gương mẫu, điểm sáng noi gương, được mọi người trong nhà trường tín nhiệm.

6. Không có đơn thư khiếu nại của nhân dân, phụ huynh và phản ánh của chính quyền địa phương.

Điều 5. Tiêu chuẩn cụ thể cho từng danh hiệu thi đua, khen thưởng

1. Danh hiệu lao động tiên tiến

Xét một lần vào cuối năm học, do Hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường đề nghị, chủ tịch UBND huyện quyết định công nhận và phải đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, điển hình trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở; thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa, ứng xử trên mạng xã hội và các phong trào khác của ngành, các cấp phát động; có đạo đức, lối sống lành mạnh.

b) Cá nhân có đăng kí thi đua đầu năm học, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao, đạt năng suất chất lượng như: thực hiện đúng, đủ chương trình, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy định của ngành.

 Đối với giáo viên: soạn bài, chấm bài, lên lớp, kiểm tra đánh giá học sinh đảm bảo theo Thông tư quy định (khen thưởng HS thực chất đảm bảo theo quy định), sử dụng và làm mới đồ dùng dạy học, hồ sơ, sổ sách đầy đủ, đảm bảo nội dung theo quy định; giảng dạy đạt chất lượng tốt trong cả năm học (dự giờ đạt 2/3 tiết tốt trở lên mới xem xét xếp loại danh hiệu thi đua); tham gia đầy đủ và nhiệt tình các hoạt động của nhà trường (GV đủ điều kiện mà không tham gia các Hội thi của nhà trường và ngành tổ chức (nếu không có lý do chính đáng) thì xem xét không xếp loại thi đua) đạt kết quả qua các hội thi, giao lưu từ cấp trường trở lên. Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, thực hiện tốt công tác phối hợp giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường.

Đối với nhân viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có tinh thần tương trợ đồng nghiệp; tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ; có ý thức trong việc cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng suất công việc. Sẵn sàng tham gia các công việc của nhà trường khi được BGH, các tổ chức trong trường huy động. Nghiêm túc thực hiện nội quy, tiếp và giải quyết công việc, không được gây phiền hà với phụ huynh.

* Đối với CBGVNV trong nhà trường không đăng tải, chia sẻ thông tin không chính thống trên mạng xã hội; không đăng tải những thông tin làm ảnh hưởng đến cá nhân đồng nghiệp, uy tín của nhà trường cũng như địa phương.

c) Kết quả đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp đạt loại Khá trở lên; đánh giá viên chức cuối năm phải đạt từ loại Tốt trở lên

  d) Đảm bảo ngày giờ công lao động và hội họp theo quy định:

 - Nghỉ có việc riêng nhờ đồng nghiệp giảng dạy phải có giấy phép gửi trước BGH 02 ngày có chữ kí người dạy thay (trong HK không nghỉ quá 3 lần).

- Trường hợp đau đột xuất (đặc biệt): Nhờ BGH sắp xếp người dạy thay.

 - Nghỉ ốm 03 ngày trở lên phải có giấy nghỉ ốm của bệnh viện;

 - Được nghỉ theo chế độ quy định; Hiếu: được nghỉ 03 ngày liền kề; Hỷ: Cưới con được nghỉ 02 ngày, cưới bản thân được nghỉ 03 ngày

- Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” nếu đảm bảo các tiêu chuẩn trên.

e) Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với một trong các trường hợp: mới tuyển dụng dưới 10 tháng, nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên (không tính thời gian nghỉ Lễ, Tết,…), bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

2. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Xét tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại Khoản 3, Điều 9, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Chiến sĩ thi đua cơ sở phải lựa chọn những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu nhất trong số những cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; số lượng công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% trong tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; phải hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao; có kết quả đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, đánh giá viên chức cuối năm phải đạt loại Xuất sắc; phải có sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kĩ thuật, cải tiến lề lối làm việc được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác và được Hội đồng khoa học công nhận.

3. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

Xét tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2, Điều 9, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh do HĐSK cấp tỉnh xem xét, công nhận.

4. Tập thể lao động tiên tiến

Xét một lần vào cuối năm học, đạt các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Điều 28, Luật thi đua khen thưởng và phải đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch công tác được giao với năng suất chất lượng cao, vượt mức kế hoạch đề ra.

b) Có trên 50% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; không có đơn thư, khiếu kiện trái với quy định của pháp luật.

c) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực vào các hoạt động của nhà trường, công đoàn.

d) Phải là tập thể tiêu biểu, được nhân dân và lãnh đạo cấp trên tín nhiệm.

5. Tập thể lao động xuất sắc

Xét một lần vào cuối năm học và phải đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 điều 27 Luật thi đua khen thưởng và phải đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70%  cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

d) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;

đ) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

6. Lớp tiên tiến

a) Có 100% học sinh xếp loại Đạt ở đánh giá năng lực và phẩm chất, trong đó trên 20% xếp loại Tốt; có trên 30% trở lên học sinh được khen thưởng cuối năm học, trong đó trên 20% khen thưởng toàn diện.

b) Lớp đạt RCGV: có từ 90% học sinh xếp loại A, B trở lên,

c) Có thành tích tốt trong mọi phong trào của nhà trường; không có HS vi phạm nội quy, quy định của nhà trường

7. Lớp tiên tiến xuất sắc

Lớp tiên tiến xuất sắc phải lựa chọn những tập thể lớp tiêu biểu nhất trong số những lớp đạt danh hiệu "Lớp tiên tiến"; số lượng công nhận danh hiệu "Lớp tiên tiến xuất sắc" không quá 20% trong tổng số lớp đạt danh hiệu "Lớp tiên tiến" và phải đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Có 100% HS xếp loại Đạt ở đánh giá năng lực và phẩm chất, trong đó trên 30% xếp loại Tốt; có trên 40% HS được khen thưởng cuối năm học, trong đó trên 30% khen thưởng toàn diện.

b) Lớp đạt RCGV: có từ 95% trở lên học sinh xếp loại A, B

c) Xét đặc cách “Lớp tiên tiến xuất sắc” cho những lớp đạt thành tích cao trong các hội thi, giao lưu cấp huyện, cấp tỉnh,

d) Tham gia tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

8. Khen thưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt thành tích trong các đợt thi đua, hội thi giao lưu do nhà trường, công đoàn, ngành phát động.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy định của nhà trường, của ngành.

b) Có tham gia đăng ký thi đua khi đơn vị tổ chức phát động.

c) Đạt kết quả cao trong các đợt thi đua, hội thi do nhà trường, công đoàn, ngành phát động (đạt từ giải ba trở lên trong các hội thi hoặc xếp loại Xuất sắc theo các tiêu chuẩn thi đua).

Điều 6. Các hình thức khen thưởng

  1. Giấy khen của nhà trường:

- Những cá nhân, tập thể tham gia các cuộc thi do nhà trường tổ chức được đánh giá kết quả cao. Tổng kết khen thưởng kịp thời trong các hoạt động của trường (có giấy khen, chứng nhận đúng thời gian)

2. Giấy khen của UBND huyện

Hội đồng TĐ-KT bỏ phiếu chọn đạt LĐTT không quá 15% trong tổng số CBGVNV của trường.

2. Bằng khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

-Khen theo công trạng và thành tích đạt được: Xét tặng cho tập thể, cá nhân theo quy định tại Điều 72 Luật thi đua- khen thưởng; có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc tỉnh. Có 2 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua.

- Khen thưởng đột xuất: Thực hiện theo khoản 3 điều 13, Nghị định 91/2017/NĐ-CP.

3. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 Áp dụng tương tự như tiêu chuẩn đề nghị tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh nhưng mức độ tiêu biểu nổi bật, vượt trội, phạm vi ảnh hưởng lớn hơn.

Chương III

HỘI ĐỒNG, TRÌNH TỰ

1. Thành phần

- Hội đồng thi đua đơn vị gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Bí thư Chi bộ; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên; Tổ trưởng chuyên môn, văn phòng; Thư ký Hội đồng, Tổng phụ trách, trưng ban thanh tra nhân dân

 - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng là Hiệu trưởng; Phó Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Công đoàn. 

2. Trách nhiệm của Hội đồng

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc thẩm định thành tích của các tập thể và cá nhân trong đơn vị khi đề nghị xét khen thưởng lên Hội đồng TĐKT cấp trên

-  Khi họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị phải ghi biên bản đầy đủ nội dung, ý kiến của các thành viên Hội đồng và kết luận của Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT đơn vị.

3. Trình tự tiến hành các bước bình xét thi đua, khen thưởng

Bước 1: Họp bình xét trong Tổ (tổ Chuyên môn, tổ Văn phòng)

 Bình xét thi đua theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, chọn ra các cá nhân thực sự tiêu biểu, suất sắc đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị theo trình tự:

+ Đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm học (theo Chương I, điều 5 của Quy chế), lập danh sách theo thứ tự. Xác định những cá nhân không thuộc diện bình bầu các danh hiệu thi đua khen thưởng.

Bước 2: Họp Hội đồng TĐ-KT đơn vị;

Sau khi có kết quả bình bầu tại các Tổ, Hội đồng TĐ-KT tiến hành họp xét trên cơ sở kết quả của Tổ và tiến hành bỏ phiếu kín, sắp xếp những cá nhân đủ tiêu chuẩn và thực sự tiêu biểu, ở vị trí từ cao đến thấp.

Bước 3: Họp Hội đồng SP trường, thông qua kết quả bình bầu.

Các cuộc họp bình bầu từ cấp Tổ trở lên đều phải ghi vào biên bản Tổ, Hội đồng TĐKT, Hội đồng SP: Nhất trí theo tỷ lệ % và toàn bộ những ý kiến chưa thống nhất. (Chỉ bầu lại khi 1 cá nhân nào đó không được sự nhất trí từ 50% trở lên của thành viên trong Tổ, Hội đồng,… , khi đó toàn thể Tổ, Hội đồng,… đều bỏ phiếu kín cho 1 cá nhân đó để sắp xếp lại vị thứ, có thể biểu quyết bằng công khai trực tiếp)

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện theo quy chế này.

2. Quy chế này chỉ được sửa đổi, bổ sung khi được 2/3 số thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng của nhà trường tán thành và ít nhất 2/3 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhất trí.

3. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày kí./.

 

Nơi nhận:

- HĐTĐKT trường;

- Website trường;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

TM/ HỘI ĐỒNG TĐ-KT

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới